tokia yra bendra Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus šilumos tinklų pareikštų reikalavimų suma

 

Prancūzijos įmonė „Veolia“ (ankstesnis pavadinimas „Dalkia“) įsteigė UAB „Vilniaus energija“, kuri išsinuomojo ir 15 metų (2002-2017 metais) valdė Vilniaus miesto šilumos ūkį.

Dar nesibaigus nuomos sutarties laikotarpiui ir vėliau surinkti duomenys leido manyti, kad Vilniaus energija galimai atliko neteisėtus veiksmus valdydama Vilniaus šilumos ūkį.

Kilusį ginčą šalys sprendžia Stokholmo arbitražo teisme. Kviečiame susipažinti su  svarbiausiais šio proceso faktais šiame puslapyje.

Vadovaujantis Komercinio arbitražo įstatymu, gali būti pateikiama tik tokia informacija, kuri nėra konfidenciali.

 

Arbitražo
Teismo procesas

Arbitražo
Teismo procesas

Bylinėjimosi kaštų schema

 

Stokholmo arbitražo proceso eiga 2016 – 2022

Timeline

2016
1 sausio

Ginčo pradžia

Šalys nesutaria dėl eksperto paskyrimo dėl Vilniaus šilumos ūkio būklės įvertinimo

2017
1 sausio

Paskiriamas nepriklausomas ekspertas

Sausio mėnesį Stokholmo arbitražo teismas paskiria nepriklausomą ekspertą, kad būtų įvertinta Vilniaus šilumos ūkio būklė

1 rugpjūčio

Ekspertas pateikia išvadas

Rugpjūčio mėnesį nepriklausomas ekspertas pateikia savo išvadą dėl Vilniaus šilumos ūkio būklės

21 spalio

Pateikiamas ieškinys

Spalio mėnesį „Veolia“ ir Vilniaus energija pateikia ieškinį prieš Vilniaus šilumos tinklus ir Vilniaus miesto savivaldybę Stokholmo arbitražo teisme

2018
1 vasario

Priešieškinio pateikimas

Vasario mėnesį Vilniaus šilumos tinklai ir Vilniaus miesto savivaldybė pateikė savo priešieškinius ir pareikalavo, kad Veolia ir Vilniaus energija atlygintų maždaug 350 mln. Eur žalą.

21 vasario

Dokumentų išreikalavimas

Vasario mėnesį kiekviena šalis viena iš kitos pareikalauja pateikti dokumentus

21 liepos

Arbitražas priima sprendimą dėl dokumentų

Birželio mėnesį paskelbiamas Arbitražo teismo sprendimas išreikalauti dokumentus iš šalių

1 spalio

Pateikiami papildomi reikalavimai

Spalį, įvertinus iš Veolia ir Vilniaus energijos išreikalautus dokumentus, Vilniaus šilumos tinklai ir Vilniaus miesto savivaldybė pateikia papildomus reikšmingus reikalavimus byloje

2019
1 sausio

Apsikeitimas procesiniais dokumentais

Vyksta šalių apsikeitimas kitais procesiniais dokumentais.

1 sausio

Arbitražo teismo įpareigojimas

Gegužę arbitražo teismas įpareigoja Veolia ir Vilniaus energiją pateikti dokumentus, kuriuos Veolia ir Vilniaus energija prieš tai buvo nepagrįstai sulaikiusi

21 spalio

Reikalavimų padidinimas

Spalio mėnesį Vilniaus šilumos tinklai ir Vilniaus miesto savivaldybė padidina savo reikalavimus iki 560 mln. Eur

2020
1 gegužės

Terminas paskutiniam procesiniam dokumentui

Gegužės mėnesį sueina terminas Veolia ir Vilniaus energijai pateikti paskutinį procesinį dokumentą

1 liepos

Arbitražo teismas priima sprendimą atidėti teismo posėdį

Atsižvelgdamas į COVID-19 pandemijos situaciją, teismas atideda posėdį 2021 m. rugpjūčio 16 – rugsėjo 3 d.

17 rugpjūčio

Planuotas arbitražo posėdis

Planuotas Stokholmo arbitražo teismo posėdis – 2020 m.  rugpjūčio 17–rugsėjo 4 d.

2021
25 rugpjūčio

Pasitraukia Veolia atstovai

2021 m. rugpjūčio 15 d. ieškovų atstovai Sidley Austin LLP arbitražo tribunolą informavo, kad nutraukia sutartį su ieškovais ir nuo 2021 m. rugpjūčio 15 d. jų nebeatstovauja arbitražo procese

25 rugpjūčio

Numatytas arbitražo posėdis nukeliamas

2021 m. rugpjūčio 16 – rugsėjo 3 d. numatytas arbitražo posėdis ieškovų prašymu nukeliamas į 2022 m. balandžio 18 – 29 d. ir 2022 m. gegužės 16 – 20 d.  Priežastis – Sidley Austin LLLP nutraukė teisinių paslaugų sutartį su ieškovais ir Veolia liko be tarptautinės advokatų kontoros, kuri galėtų juos atstovauti nagrinėjant bylą

2022
25 rugpjūčio

Arbitražo teismo posėdis

Stokholmo arbitražo teismo posėdis – 2022 m. balandžio 18 – 29 d. ir 2022 m. gegužės 16 – 20 d.

21 rugsėjo

Arbitražo teismo sprendimas

Stokholmo arbitražo teismas priims savo sprendimą

Dažniausiai užduodami klausimai

Arbitražo prielaidos

Kokios priežastys lėmė sprendimą su buvusiais Vilniaus šilumos ūkio nuomininkais aiškintis tarptautiniame arbitraže?

„Veolia“ ir „Vilniaus energija“ valdė sostinės šilumos ūkį nuo 2002 iki 2017 m. Sutarčiai baigiantis, šilumos ūkio būklę turėjo įvertinti šalių paskirtas bendras ekspertas. „Vilniaus energija“ įvairiais būdais  vilkino šį procesą ir galiausiai ekspertas buvo paskirtas tik po to, kai Savivaldybė ir VŠT paprašė Stokholmo prekybos rūmų paskirti nepaprastąjį arbitrą. Būtent nepaprastasis arbitras skubos tvarka paskyrė bendrą ekspertą, kuris įvertino šilumos ūkį.

VŠT rengiantis šilumos ūkio perėmimui iš „Veolia“ ir „Vilniaus energija“, tuo pat metu buvo atliekamas auditas ir vertinama situacija. Šio vertinimo metu surinkti duomenys sukėlė rimtą susirūpinimą, kad „Vilniaus energija“, valdydama šilumos ūkį, galimai atliko kompleksinius neteisėtus veiksmus. Dar prieš prasidedant arbitražo procesui tapo akivaizdu, kad situacija yra gerokai prastesnė nei buvo žinoma anksčiau ir tapo akivaizdu, kad Savivaldybė ir VŠT teiks byloje priešieškinius.  Tokie priešieškiniai buvo pateikti 2018 m. vasarį: iš „Veolia“ ir „Vilniaus energija“ pareikalauta atlyginti maždaug 350 mln. eurų žalą. Surinkus papildomus dokumentus ir išsiaiškinus, kad situacija yra dar sudėtingesnė, nei atrodė, arbitražui pateiktas papildomas  reikalavimas, o 2019 m. spalio mėnesį Savivaldybė ir VŠT padidino reikalaujamos atlyginti žalos dydį iki daugiau nei 560 mln. eurų.

„Veolia“ nepriima Vilniaus miesto savivaldybės ir VŠT reikalavimų ir tarptautiniam arbitražo teismui pateikė savo reikalavimus. Ji siekia, kad būtų nutarta, kad ji grąžino Vilniaus centrinio šildymo ūkį, kaip numatyta Nuomos sutarties sąlygose, ir reikalauja sumokėti už tam tikrą šiame ūkyje sumontuotą turtą, kuris, „Veolia“ teigimu, priklauso jai. Bendra „Veolia“ reikalaujama suma yra apie 22 mln. eurų.

Kokia yra Savivaldybės ir VŠT reikalavimo suma?

Šiuo metu Savivaldybės ir VŠT reikalavimo suma yra daugiau nei 560 mln. eurų.  

Koks yra pretenzijų „Vilniaus energijai“ ir „Veolia“ turinys?

Savivaldybė ir VŠT yra byloje pareiškusios 13 reikalavimų. Pagrindiniai reikalavimai yra susiję su šiais „Veolia“ ir „Vilniaus energija“ veiksmais, kuriuos Savivaldybė ir VŠT įrodinėja kaip neteisėtus ir/arba pažeidžiančius Nuomos sutartį:

  • manipuliavimu šildymo tarifais, dėl ko vartotojai 2011–2016 metų periodais permokėjo apie 31,8 mln. eurų,
  • investicinių įsipareigojimų nevykdymu,
  • brangių žaliavų, paslaugų ir įrangos pirkimu iš susijusių įmonių,
  • įsipareigojimų modernizuoti 3-iąją Vilniaus termofikacinę elektrinę nevykdymu,
  • neteisėtu subsidijų  (iš apyvartinių taršos leidimų pardavimo gautų pajamų) pasisavinimu ir kt.

Arbitražo eiga

Kas priims sprendimą Vilniaus ir „Veolia“ ginče?

Sprendimą ginče priims iš trijų arbitrų susidedanti kolegija.

Kas atstovauja Vilniaus interesams teisiniame ginče?

Iki 2021 m. vasario 15 d. atstovavo pirmaujanti Baltijos šalyse advokatų kontora „TGS Baltic“ ir tarptautinė advokatų kontora „Shearman & Sterling“, kuri yra reitinguojama kaip viena iš 5 geriausių tarptautinio arbitražo kontorų pasaulyje. Nuo 2021 m. vasario 16 d. advokatais tapo „Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes“ ir „TGS Baltic“. „Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes“ yra advokatų kontora, kuri susikūrė nuo „Shearman & Sterling LLP“ atsiskyrus „Shearman & Sterling LLP“ Tarptautinio arbitražo praktikos grupės advokatams, kurie šioje arbitražo byloje atstovavo Vilniaus miesto savivaldybę ir Vilniaus šilumos tinklus. Taigi šiame procese mus atstovaujanti teisininkų komanda nepasikeitė ir išliko ta pati.

Kas atstovauja „Veolia“ interesams teisiniame ginče?

Iki 2021 m. rugpjūčio 15 d. „Veolia“ atstovavo „Sidley Austin LLP“, tačiau jie arbitražo tribunolą informavo, kad nutraukia sutartį su ieškovais ir nuo 2021 m. rugpjūčio 15 d. jų arbitražo procese nebeatstovauja. Lietuvos teisės klausimais atstovauja Lietuvos advokatų kontora „Cobalt“.

Kokios dalys sudaro arbitražo procedūrą?

Arbitražo procedūrą sudaro šalių apsikeitimas pradiniais procesiniais dokumentais, apsikeitimas išsamiais procesiniais dokumentais (prie kurių pridedami faktiniai įrodymai, liudytojų parodymai, ekspertų išvados ir kt.), dokumentų išreikalavimo procedūra, arbitražo posėdis, arbitražo sprendimo priėmimas, priimto sprendimo vykdymas. Taip pat, pagal poreikį ir konkrečią faktinę situaciją gali būti atliekami kiti procesiniai veiksmai.

Kiek laiko užtruks procesas?

Arbitražo procesas prasidėjo 2016 m., pabaiga numatoma 2022 m. pabaigoje arba 2023 m. pirmoje pusėje. Ilgą procesą, šiuo atveju, lemia beprecedentė bylos apimtis, labai didelis nagrinėjamų faktų skaičius, nuostolių įvertinimo sudėtingumas, bylos nukėlimas ir kitos priežastys.

Ar arbitražo sprendimas skundžiamas?

Pagal bendrą taisyklę, arbitražo sprendimai negali būti skundžiami apeliacine tvarka dėl savo esmės. Egzistuoja labai ribotas skaičius atvejų, kuomet arbitražo sprendimas gali būti nuginčytas, tačiau tai išimtiniai atvejai.

Arbitražo kaina ir finansavimas

Kiek kainuos arbitražo procesas?

Preliminariais skaičiavimais, viso proceso kaina gali siekti 6-9 mln. eurų.

Kas finansuos procesą?

Pasirengimo etape sąnaudas pasidalijo Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus šilumos tinklai, vėliau didžiąją dalį bylinėjimosi išlaidų dengė Liuksemburge registruotas fondas „Profile Investment“. Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. arbitražo procesas finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus šilumos tinklų lėšomis.  

Koks šio fondo vaidmuo procese?

Siekdama suvaldyti finansinę riziką ir sutaupyti miesto ir miesto valdomos įmonės pinigų, Savivaldybė ir VŠT susitarė dirbti su finansuotoju (fondu „Profile Investment“), kuris prisiimtų didžiąją finansinės rizikos dalį mainais už sėkmės mokestį. Tai yra įprastas būdas optimizuoti sąnaudas ir dalintis riziką sudėtingų tarptautinių teisinių ginčų atveju. Šis būdas naudojamas daugelyje tarptautinių arbitražo bylų tiek Europoje, tiek už jos ribų. Pagal finansavimo susitarimą, fondas dengia reikšmingą arbitražo išlaidų dalį. Pats fondas ginče nedalyvauja jokiu pavidalu – jis tiesiog apmoka arbitražo išlaidas.

Kokia iš to nauda fondui?

Sėkmingos ginčo baigties atveju fondas gaus sėkmės mokestį, tačiau tik tuomet, jei kompensacija bus išieškota iš “Veolia” ir „Vilniaus energija“.

Kiek fondas gali uždirbti sėkmės atveju?

Tikslių sėkmės mokesčio skaičiavimo formulių negalima atskleisti dėl sutartyje esančių konfidencialumo įsipareigojimų, tačiau atlyginimo dydis koreliuoja su priteista kompensacijos suma. Bet kokiu atveju, fondo atlyginimo dydis negali viršyti nustatytų lubų.

Kiek jis atgaus, jei procesas baigsis nesėkme?

Nieko. Patirtas nuostolis bus vertinamas kaip nepasiteisinusi fondo investicijų rizika.

Kas jam mokės pinigus, jei procesas bus sėkmingas?

Sėkmės mokestis sumokamas tik tuomet, kai lėšos bus išieškotos iš „Veolia“ ir „Vilniaus energija“. Fondas gautų savo atlyginimą kaip tam tikrą šių išieškotų sumų dalį.  

Kodėl buvo nuspręsta proceso riziką parduoti privačiam fondui už sėkmės mokestį?

Savivaldybė ir VŠT įvertino galimas proceso sąnaudas ir nusprendė pasirinkti racionalesnį proceso finansavimo ir rizikų suvaldymo būdą. Tokiam sprendimui pritarė Savivaldybės Taryba.

Kas organizavo privataus fondo pasirinkimo konkursą ir kokiais kriterijais vadovaujantis buvo renkamasi partnerius?

VŠT organizavo atranką apklausos būdu.

Kaip vyko fondo atrankos procedūra?

Apsvarstyta 17 galimų fondų, kurie veikia pasaulinėje rinkoje ir turi didelę tokių bylų finansavimo patirtį. Pokalbiai buvo pradėti su 7 fondais, o pasiūlymus galiausiai pateikė du fondai, iš kurių vienas („Profile Investment“) pateikė geriausią pasiūlymą ir todėl buvo pasirinktas.

Kodėl pasirinktas „Profile investment“ fondas?

Šio fondo pasiūlytos sąlygos buvo geriausios.

Kas yra „Profile Investment“?

„Profile Investment“ yra Liuksemburge registruotas rizikos kapitalo fondas, finansuojantis tarptautinį bylinėjimąsi.

Skaičiuojant šilumos kainą įtraukiamos ir kai kurios šilumos tiekėjo sąnaudos. Ar išlaidos arbitražui taip pat bus įtraukiamos į šilumos kainodarą?

Ne, šios sąnaudos nėra ir nebus įtraukiamos į šilumos tarifą.

Jei arbitražą Savivaldybė ir VŠT laimėtų, kam atitektų priteisti pinigai ir kaip jie būtų panaudoti?

Gautos sumos būtų panaudotos atitaisyti žalą, kuri buvo padaryta neteisėtais „Veolia“ ir „Vilniaus energija“ veiksmais. Sprendimai dėl konkrečių priteistos sumos panaudojimo būdų bus priimti sulaukus Arbitražo teismo sprendimo ir atsižvelgiant į išieškotos sumos dydį.