Planuotas Stokholmo arbitražo teismo posėdis – 2020 m.  rugpjūčio 17–rugsėjo 4 d.